NOVEDADES

Orpagu e Abanca colaboran na modernización da frota

Orpagu e Abanca colaboran na modernización da frota

A Organización de Palangreiros Guardeses (Orpagu) e Abanca veñen de asinar un novo acordo de colaboración que permitirá aos armadores dar resposta ás necesidades actuais dun sector fundamental para a economía do sur de Galicia.

O texto foi rubricado esta mañá na Guarda pola directora de zona de ABANCA en Vigo sur, Ángela Rodríguez, e polo vicepresidente da organización guardesa, Antolín Verde. Á firma tamén asistiron o director de Abanca Mar, Javier Fraga, e o director da oficina de ABANCA na Guarda, Juan Jesús González.

Neste acordo detállanse unha serie de condicións específicas na contratación de produtos e servizos do banco. Tamén se recolle un extenso catálogo de financiamento con liñas e solucións de crédito creadas pola unidade especializada Abanca Mar co obxectivo de dar resposta aos principais problemas da actividade pesqueira, promover o relevo xeracional, a modernización da frota e o anticipo de subvencións do Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro e Next Generation.

O texto especifica tamén unha serie de produtos a medida como a hipoteca naval, que permite a renovación e construcción de embarcacións vinculadas á actividade pesqueira e outros produtos para a mellora da competitividade dos asociados, como as pólizas de crédito, préstamos persoais e hipotecarios, leasing mobiliario, avais, seguros especializados e anticipos de inversións sostibles.

Entradas relacionadas

Formulario de contacto

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. El responsable del tratamiento de sus datos personales es Organizacion De Productores Palangreros Guardeses y trata sus datos para gestionar las solicitudes de información, dudas, consultas, sugerencias o quejas relacionados con actividad del responsable que se realizan a través de la página web. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, entre otros, tal y como se explica en la información adicional que está a su disposición en la Política de Privacidad.